Smag på naturvidenskaben

At bruge smag og viden om mad som løftestang til at skærpe interessen for naturvidenskab hos børn og unge er netop én af ideerne bag det nye landsdækkende formidlingscenter SmagForLivet, som støttes af Nordea-fonden med 38 mio kr. I samarbejde med bl.a. STX og HTX -uddannelser vil Ole G. Mouritsen og Per Lyngs Hansen bruge mad og smag til at bære naturvidenskab ind i ungdomsuddannelserne på en konkret og vedkommende måde.

konkret og vedkommende måde.