Videnskabens billeder

Videnskabelige billeder har ofte en stor fascinationskraft og en spændende baggrundshistorie. De spiller en helt afgørende rolle i næsten al moderne naturvidenskab og er også helt centrale i videregivelsen af den indsigt, som vi har opnået gennem forskning. På den måde er disse billeder et mødested, hvor  forskere og offentlighed kan tale sammen og inspirere hinanden gensidigt.

Med moderne mikroskopiteknikker, både optiske og mekaniske,  er det muligt at tage detaljerede billeder af selv de mindste strukturer helt ned på molekylært niveau. Sådanne billeder kan også rumme stor skønhed, hvilket du kan se på den virtuelle udstilling “Science in Your Eyes”.

Science in your eyes galleri

Billeder og historier fra den mikroskopiske verden

Studerendes illustrationer